Category: iletişim reklam

Şub 02, 2018 iletişim reklam

Reklam İle İletişim

GÜNÜMÜZDE İLETİŞİM İletişim, kurgusal ve pratik boyutlarıyla insanın yaşamının her alanını kuşatan bir olgudur. Psikoloji, sosyoloji, sosyal psikoloji, siyaset bilim, sinema, reklam, edebiyat, müzik ve diğer bir çok çalışma alanın yanı sıra yüksek teknoloji ile iç içe geçmiş bir bilim ve sanat dalıdır. İletişim, teknolojik araçlar sayesinde bir yandan...