Şub 02, 2018 iletişim reklam 0 comment

Reklam İle İletişim

GÜNÜMÜZDE İLETİŞİM

İletişim, kurgusal ve pratik boyutlarıyla insanın yaşamının her alanını kuşatan bir olgudur. Psikoloji, sosyoloji, sosyal psikoloji, siyaset bilim, sinema, reklam, edebiyat, müzik ve diğer bir çok çalışma alanın yanı sıra yüksek teknoloji ile iç içe geçmiş bir bilim ve sanat dalıdır. İletişim, teknolojik araçlar sayesinde bir yandan kitlesel, öte yandan bireysel nitelikte reklamcılıkla örtüşüyor.
İletişim kısaca, duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü yolla, başkalarına aktarılması işidir. Dilimizde haberleşme, komünikasyon, bildirişim gibi kavramlarla da ifade edilmektedir. Bu da reklam ile iletişimin yakınlığını da arttırır. İletişim gönderici ve alıcı olarak adlandırılan iki insan yada insan gurubu / kitlesi arasında gerçekleşen bir duygu, düşünce, davranış ve bilgi alış verişi olarak tanımlanabilir. Reklam iletişim biçimleri doğumundan ölümüne kadar hayatın önemli parçalarını oluştururlar.

Reklam ile iletişim insanlar için yaşamsal bir eylemdir. İletişim beş temel amaca yönelik olarak gerçekleşir.

a) Var olmak = Satış yapmak.
b) Haberleşleşmek = reklamı ulaştırmak.
c) Paşlaşmak = pazarlamak
d) Etkilemek ve yönlendirmek = reklamı kitleye ulaştırmak